Felvételizőknek

Felvételi

Szakjainkról rendhagyó magyaróráink vagy egyéb tehetséggondozó programjaink mellett a kari nyílt napok keretében adunk személyes tájékoztatást. A decemberi nyílt napot hétköznap, a januárit szombaton szoktuk tartani. A pontos dátumokat egyéb hasznos felvételi információkkal együtt lásd a Kar felvételivel kapcsolatos tájékoztató oldalán.

Addig is, ezen az oldalon rövid áttekintést adunk arról, amit legfőbb profilunkról, a magyar szakos képzésekről (tanárképzés, bölcsész BA, bölcsész MA) tudni érdemes.  Képzéseink teljes listájához kattintson ide.

 


Képzések

Ezen az oldalon magyar szakos képzéseinkről kínálunk áttekintést. (Képzéseink teljes listája itt található.)

Tanárképzés (5 vagy 6 év)

 • Magyar osztatlan tanári képzés

  A Magyar osztatlan tanári képzés kétszakos képzési program, komoly pedagógiai és pszichológiai fejlesztéssel kiegészítve. A magyar szak párosítható a történelem szakkal, különféle nyelvszakokkal, vagy olyan más szakokkal, mint a média-, mozgókép és kommunikáció, vagy az erkölcstan és etika. Az első három év után dönthetnek a hallgatók arról, hogy általános iskolai vagy középiskolai tanári képesítést kívánnak-e szerezni. Ennek megfelelően további 1 vagy 2 évet töltenek tanulással, amit még egy év tanári gyakorlat követ. Így a képzés a gyakorlattal együtt összesen 5 vagy 6 évig tart.

Mire jó a magyartanár diploma?

Egyrészt természetesen, kétszakos tanárként, a közoktatásban való elhelyezkedésre. Végzettjeink megfelelő elméleti és történeti tudással, gyakorlati tapasztalatok birtokában kezdhetik meg pedagógiai pályájukat az általuk preferált iskolatípusban. Másrészt azonban a tanári diploma a két szakhoz kapcsolódó kompetenciák mentén számos egyéb elhelyezkedési lehetőséget is kínál. Magyartanári végzettséggel a közoktatáson túl első sorban olyan munkakörök nyílnak meg, ahol a személyekkel való jó kontaktusteremtésnek, a kiváló szövegértésnek és fogalmazókészségnek van jelentős szerepe.

Bölcsészképzés (3+2 év)

A bölcsészképzés osztott rendszerben, alap- és mesterszinten történik. Mivel ez a képzés egyszakos, és nincsen benne pedagógiai-pszichológiai modul, ezért a magyar nyelv és irodalom körébe tartozó ismereteket a tanárképzéshez képest bővebben és részletesebben sajátíthatják el a hallgatók. Mindkét szinten lehetőségük nyílik egyéni érdeklődésüknek megfelelően egy szakirány vagy specializáció felvételére is (vagy valamely más szak „minor” változatának elvégzésére), sőt az „Erasmus+” európai mobilitási program révén egy félévre külföldi részképzésre is kiutazhatnak.

 • Magyar bölcsész alapszak (BA)

  A Magyar bölcsész alapszak (BA) képzési ideje 3 év, melynek során alapvető nyelvészeti és irodalmi ismereteket, kutatási és elemzési technikákat sajátítanak el a hallgatók, de már specializálódhatnak is. Az alapszakos végzettség birtokában diplomás munkakörben tudnak elhelyezkedni hallgatóink, de tovább is folytathatják tanulmányaikat mesterszinten.

  E képzésünknek van úgynevezett „minor” változata is, ami azt jelenti, hogy kicsinyített, sűrített formában (a legfontosabb tárgyakra szűkítve) más szakok hallgatói is választhatják a főszakjuk mellé mellékszakként.

 • Magyar bölcsész mesterszak (MA)

  Magyar bölcsész mesterszak (MA) 2 évig tart, és az alapszakon megszerzett ismeretek és készségek elmélyítését vagy kiegészítését célozza, további specializációs lehetőségekkel. Szemben az alapszakkal, ez egy fokkal elméletibb jellegű képzés, így a magasabb szintű diplomát követelő munkahelyek mellett előszobája lehet akár a doktori képzésnek is, ha valaki a kutatói pálya iránt érdeklődik.

Mire jó a magyar szakos bölcsészdiploma?

A magyar szak a klasszikus bölcsészszakok egyike. A magyar szakos diploma első sorban irodalmi, nyelvi vagy kulturális irányultságú munkakörök esetében jelent versenyelőnyt. Mivel azonban a képzés elemi kompetenciák profi szintre fejlesztését célozza, ezért a diploma birtokában betölthető állások korántsem korlátozódnak csupán a szorosan irodalommal és nyelvvel kapcsolatos feladatkörökre. A magyar szakos diploma kifejezetten olyan készségeket és ismereteket jelenít meg, amelyek a munkába álláskor rendkívül jól és könnyen konvertálhatók: megfelelő kiegészítésekkel az irodalomtudománytól és a nyelvészettől távolabbi területeken is hatékonyan alkalmazhatók. A kiváló elemző- és fogalmazókészség, az egymástól látszólag távol álló kulturális jelenségek közötti összefüggés-teremtés képessége olyan munkakörök betöltésére teszik alkalmassá végzettjeinket, melyekben elsőrendű szerepet játszik a stílusérzék, a történeti és kulturális távlatok felismerése, vagy az önálló és kreatív gondolkodás iránti igény.

Képzéseink célja, elhelyezkedési lehetőségek

Tanárszakon: modern szemléletű, nemzetközi látásmóddal bíró, a magyar nyelvi és irodalmi kultúrát alaposan ismerő általános iskolai és középiskolai pedagógusok képzése, akik a munkaerőpiac egyéb, humán területein is megállják a helyüket.

Bölcsész alapszakon: tájékozott, széles látókörű szakemberek képzése, akik a magyar szak jól adaptálható diplomáját birtokolva – azt esetleg másik képzéssel kiegészítve – számos területen elhelyezkedhetnek (kiadói munkatárs, humánpolitikai menedzser, újságíró, könyvtáros, PR- vagy reklámszakember stb.).

Bölcsész mesterszakon: magasabb fokú ismeretek, árnyaltabb elemzési szempontok és csiszoltabb nyelvi készségek kifejlesztése olyan munkakörökben való elhelyezkedés céljából, amelyek önállóbb tevékenységet, fokozottabb problémakezelési képességet igényelnek.

Továbbtanulási lehetőségek

Tanárszak után: doktori képzés a kar nyelvészeti és irodalomtudományi programjaiban.

Bölcsész alapszak után: magyar nyelv és irodalom bölcsész mesterszak.

Bölcsész mesterszak után: doktori képzés a kar nyelvészeti és irodalomtudományi programjaiban.

Külföldi ösztöndíjak

Bölcsész alap- és mesterszakon: Erasmus+ program keretében 5 hónapos részképzési lehetőség Európa számos egyetemi központjában Kolozsvártól Bécsen át Berlinig és Nápolyig.

Ideális környezet

A fesztiválok, színházak, mozik, klubok, kiállítótermek és koncertek sokasága ellenére Szeged még mindig egy besétálható város, pezsgő kerékpáros kultúrával, s gazdag vízi élettel a Tiszán és a városi fürdőkben, uszodákban. A város a kulturális, sportolási és kikapcsolódási lehetőségek széles skáláját kínálja, megfizethető megélhetési és lakhatási költségek, jól szervezett helyi közlekedés, valamint könnyű belföldi vagy nemzetközi megközelíthetőség mellett.

A Szegedi Tudományegyetem, a maga 12 karával és hallgatói sokféleségével a nemzetközi rangsorokban mindig előkelő helyen szerepel hazai vetélytársaihoz képest, és ez igaz a BTK-ra is. A Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet elismert szakemberek, közvetlen és segítőkész munkatársak közössége. A magyar szakos képzések az Intézetet alkotó tanszékek együttműködésében futnak, megfelelő infrastrukturális feltételek mellett. A BTK szomszédságában található a József Attila Tanulmányi és Információs Központ kávézókkal, étkezdékkel, fénymásoló szalonokkal és egyéb szolgáltatásokkal körülvéve. A benne működő Klebelsberg Könyvtár, mely egyike a világ 50 legkülönlegesebb egyetemi könyvtárának , modern munkakörnyezetet biztosít mind az elmélyült tanuláshoz vagy online kutatáshoz, mind a csoportos, kooperatív feladatvégzéshez, miközben kedvelt tere a közösségi életnek is.


Tehetséggondozás

Hallgatóink fejlődését országos hírű tudományos diákkörök, szakmai műhelyek, ideális oktató-tanár arány, közvetlenség, tanulmányi tanácsadók, kiscsoportos szemináriumok segítik. Részletek…

Középiskolások a nyílt napok mellett más alkalmakkor, kedvcsináló programokon is mélyíthetik tudásukat és találkozhatnak velünk.

Intézetünk a közelmúltban középiskola-látogatási programot indított. Rendhagyó magyarórákat tartunk a város és a régió középiskoláiban.

A szeptemberi Kutatók Éjszakája programsorozat keretében tartott előadásaink vagy foglalkozásaink bármelyikén is szívesen látjuk a képzéseink vagy kutatásaink iránt érdeklődő diákokat és szülőket.

Ugyancsak örömmel fogadunk minden érdeklődőt a Szegedi Tudományegyetem Őszi Kulturális Fesztivál és Egyetemi Tavasz  elnevezésű programsorozataihoz kapcsolódó eseményeinken.