Hallgatóknak

Hallgatói ügyintézés

Magyar szakos hallgatók bármely képzési formában és képzési szinten a Magyar Irodalmi Tanszék, illetve a Magyar Nyelvészeti Tanszék irodáján intézhetik tanulmányi ügyeiket, de szükség esetén az intézetvezetőhöz vagy helyetteséhez is fordulhatnak.

Tanulmányi nehézségekkel, elmaradással kapcsolatban magyar szakon az alábbi mentorok tudnak tanáccsal szolgálni:

általános nyelvészet (Ivaskó Lívia)
finnugrisztika (Bíró Bernadett)
irodalomelmélet (Hódosy Annamária)
klasszikus magyar irodalom (Hász-Fehér Katalin)
magyar nyelvészet (Sinkovics Balázs)
modern és kortárs magyar irodalom (Szilágyi Zsófia)
régi magyar irodalom (Molnár Dávid)
világirodalom (Tóth Ákos)

Tanulmányi kérdéseikkel az intézetvezetőt, Prof. dr. Szilágyi Zsófiát, valamint Csapó Csengét (irodalom), illetve a Magyar Nyelvészeti Tanszék vezetőjét, prof. dr. Forgács Tamást, valamint Gábor Évát (nyelvészet) kereshetik.

A nem magyar szakos hallgatók az adott képzést gondozó tanszék honlapján informálódhatnak a tanulmányi ügyintézésről és a mentorálásról.


Képzések

Képzéseink teljes listájához és az egyes képzések rövid ismertetőjéhez kattintson ide.


Magyar szakos tantervek

Osztatlan tanári (OT)

– Magyar OT 2013 (utoljára indult: 2015) nappali: közös szakasz (pdf), önálló szakasz általános iskolai változat (pdf), önálló szakasz középiskolai változat (pdf)

Magyar OT 2016 (excel) (utoljára indult: 2017) nappali

Magyar OT 2018 (excel) nappali

Magyar OT 2022 (excel) nappali

Rövid ciklusú tanári (RT)

Magyar RT 2018 (excel)

1) nem tanári magyar szak > magyartanár mesterképzés (2 félév, 60 kredit) nappali/levelező

2) ált. isk. > középisk. magyartanár mesterképzés (2 félév, 60 kredit) nappali/levelező

3) más szakos tanár > magyartanár mesterképzés (4 félév, 120 kredit) nappali

4) tanító > ált. isk. magyartanár mesterképzés (4 félév, 120 kredit) nappali

5) tanító > középisk. magyartanár mesterképzés (5 félév, 150 kredit) nappali

Bölcsész alapszak (BA)

Magyar BA 2006 (pdf) (utoljára indult: 2016) nappali

Magyar BA 2017 (excel) (utoljára indult: 2017) nappali

Magyar BA 2018 (excel) nappali

Magyar BA 2022 (excel) levelező

Bölcsész alapszak (BA) minor

Magyar BA minor 2006 (pdf) (utoljára indult: 2016) nappali

Magyar BA minor 2018 (excel) nappali

Bölcsész mesterszak (MA)

Magyar MA 2009 (pdf) (utoljára indult: 2017) nappali

Magyar MA 2018 (excel) nappali

 
Szakdolgozatírás

A szakdolgozatírás menetével, a szakdolgozat formai és tartalmi követelményeivel, a szakdolgozat értékelésével, valamint a záróvizsga menetével és értékelésével kapcsolatban az alábbi forrásokból tájékozódhatnak a szakdolgozók:

– a Tanárképző Központ tájékoztatója (osztatlan tanári szakos hallgatóknak)

– a BTK Tanulmányi Osztályának tájékoztató anyagai (Plágiumnyilatkozat, Szakdolgozat belső címoldal, A szakdolgozat formai követelményei)

Szakdolgozati témák (Magyartanár, Magyar BA, Magyar MA) (pdf)

Szakdolgozati témaválasztó lap (pdf)

További útmutatást a tanszéki honlapok nyújtanak.


Záróvizsga

Magyartanár szakmai záróvizsga-tételek (pdf)
Magyartanár szakmódszertani záróvizsga-tételek (pdf)


Tehetséggondozás

Tudományos diákkörök és diákköri felelősök

általános nyelvészet (Szécsényi Tibor)
finnugrisztika (Szeverényi Sándor)
klasszika-filológia és neolatin (Nagyillés János)
magyar irodalom (Hansági Ágnes és Gere Zsolt)
magyar nyelvészet (Schirm Anita)
összehasonlító irodalomtudomány (Tóth Ákos)
vizuális kultúra és irodalomelmélet (Sághy Miklós)

 

Más hallgatói műhelyek, versenyek, konferenciák és publikációs fórumok
 1. Műhelyek

  Quadrivium Műhely 

  – az Eötvös Loránd Kollégiumban mint szakkollégiumban működő Quadrivium Bölcsészműhely keretei között a szakkollégisták időről időre a magyar szellemi élet és bölcsészettudományi kutatások kiemelkedő alakjaival találkozhatnak, és részt vehetnek a művészeti élet legrangosabb eseményein; a műhely vezetői: Nagyillés János és Jászay Tamás

  CHSEC Officina Försteriana

  (Klasszika-filológia és Neolatin Tanszék)

  – a CHSEC (Collegium Hungaricum Societatis Europaeae Studiosorum Classicae Philologiae) a magyarországi klasszika-filológiai képzőhelyek tudományos szervezete, mely graduális hallgatók tudományos előadásait gondozza, helyi szervezeteiben és évenként országos konferenciáin, melyeknek előadásait ki is adja, biztosítja a tudományos utánpótlás megjelenését a szakma hazai képviselői előtt; a CHSEC Officina Försteriana a CHSEC Förster Aurélról elnevezett SZTE-s szervezete

 2. Versenyek

  Online tanulmányi verseny irodalomelméletből és filmelméletből  (Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék)

  – többfordulós online kvíz, nyereménnyel, főként középiskolás tanulók számára

  Horváth István Károly Ókortudományi és Latin Nyelvi Verseny  (Klasszika-filológia és Neolatin Tanszék)

  – három fordulós országos tanulmányi verseny középiskolásoknak

 3. Konferenciák

  LingDokKonf konferenciasorozat 

  – nyelvész doktoranduszok és nyelv- vagy nyelvészet szakos mesterképzéses hallgatók országos konferenciája

  A Magyar Összehasonlító Irodalomtudományi Társaság vándorkonferenciája (Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék)

  – az évről évre más helyszínen megrendezett tematikus konferenciára mesterképzésben és doktori képzésben résztvevő hallgatók is jelentkezhetnek előadással

  SAPIENS UBIQUE CIVIS PhD Student Conference in Classical Studies konferenciasorozat (Klasszika-filológia és Neolatin Tanszék)

  – a nemzetközi doktorandusz konferencia fellépési lehetőséget biztosít PhD-hallgatók számára, valamint a szokásos peer review-eljárás után az előadások tanulmány-változatait megjelenteti a Magyar Tudományos Akadémia Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae című idegennyelvű nemzetközi szakfolyóiratában

  Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban

  A Szegeden minden évben megrendezésre kerülő tematikus konferenciára mesterképzésben és doktori képzésben résztvevő hallgatók is jelentkezhetnek előadással

 4. Publikációs fórumok

  Apertúra Magazin  (Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék)

  – szerkesztett kritikák, esszék, tudósítások, interjúk stb.

   

  Apertúra szakfolyóirat, „Diákmunka” rovat  (Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék)

  – szerkesztett szaktanulmányok

   

  Interkulturalizmus konferencia- és kötetsorozat (Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék)

  – nemzetközi doktorandusz-vándorkonferencia, mely 2002 óta kétévente a Masaryk Egyetemmel (Brno) és a Martin Luther Egyetemmel (Halle-Wittenberg) együttműködésben kerül megrendezésre; az előadások lektorált konferenciakötetben jelennek meg

   

  Szövegek között kötetsorozat  (Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék)

  – évente megjelenő, világirodalmi és komparatisztikai tárgyú diákmunkákat egybegyűjtő kötetsorozat (1994-ben indult, 2013 óta online jelenik meg)

   

  Et al. – Kritikai Elmélet Online kötetsorozat  (Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék)

  – elméleti és komparatisztikai tárgyú tematikus kötetekből álló, lektorált online sorozat, doktori kutatásokat is magukban foglaló kritikákkal és lektorált esszékkel

   

  Corollarium folyóirat  (Klasszika-filológia és Neolatin Tanszék)

  – a tudományos utánpótlást támogató, saját szerkesztésű, lektorált elektronikus folyóiratot

Középiskolások számára szervezett programjainkról (rendhagyó magyarórák, nyílt napok, kutatók éjszakája stb.) itt olvashat.


Erasmus-ösztöndíjak tanszéki koordinátorai

Általános Nyelvészeti Tanszék (Ivaskó Lívia)
Finnugor Nyelvtudományi Tanszék (Sipőcz Katalin)
Klasszika-filológia és Neolatin Tanszék (Nagyillés János)
Magyar Irodalmi Tanszék (Virág Zoltán)
Magyar Nyelvészeti Tanszék (Schirm Anita)
Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék (Fogarasi György, Jászay Tamás)
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék (Sághy Miklós)