Középiskola-látogatási program

Rendhagyó órák, 2022/2023-as tanév

 

Intézetünk oktatói vállalják, hogy előzetes egyeztetés után rendhagyó irodalom- és nyelvtanórákat tartanak szegedi, illetve Szeged környéki középiskolákban. Az alábbi lista igény szerint 45 vagy 90 percben tárgyalható témákat tartalmaz. A tanórai vagy tanórán kívüli előadás vagy foglalkozás időpontját és időtartamát emailben, közvetlenül az érintett oktatóval/oktatókkal lehet egyeztetni.

Magyar Irodalmi Tanszék

Fajt Anita (fajtanita@gmail.com)

 • Balassi Bálint, költőzseni vagy epigon? Portré és az életmű értelmezése
 • Zrínyi Miklós, a harmadik szirén – A Syrena-kötet kompozíciójáról

Gere Zsolt (gerezsolt.hu@gmail.com)

 • Vörösmarty: Csongor és Tünde
 • Arany János: Toldi (trilógia)
 • Kölcsey: Himnusz
 • Arany János balladaköltészete
 • Petőfi Sándor: Nemzeti dal

Hansági Ágnes (hansagiagnes@gmail.com)

 • Móric, Mór, Maurus Jókai: az első modern magyar író világsikerének elfeledett története

Kovács Krisztina (karanovo@gmail.com)

 • A vizuális kultúra kezdetei a 20. század eleji magyar folyóiratokban (Újság, Nyugat, Színházi Magazin, Színházi Élet)

Molnár Dávid (david.molnar86@gmail.com)

 • Mi a „fezét” keresek én itt? A Halotti beszédről…
 • Júlia a végeken? A „Katonaének” értelmezési lehetőségei
 • Szirénekből sellők – A Szigeti veszedelem antiportája és címe.

Szilágyi Zsófia (szilagyi73@gmail.com)

 • Móricz Zsigmond: Rokonok
 • A novellista Móricz Zsigmond (Hét krajcár, Szegény emberek, Barbárok)
 • Elvágyódó nők (Kosztolányi Dezső: A vonat megáll)
 • „E megtöretett kis trianoni csonka hazában” (Móricz és Trianon)
 • Mennyire van messze? Móricz Zsigmond történelmi regényei
 • „Az istenek elveszítették egy megafonjukat” – Karinthy Frigyes titkai

Szilasi László (szisi@hung.u-szeged.hu)

 • Saját élet (szépirodalmi felolvasás)

 

Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék 

Füzi Izabella (fuziza@yahoo.com)

 • A mozgókép médiatörténete

Hódosy Annamária (hodosy.annamaria@gmail.com)

 • Divat és irodalmi divat – a regényhősnők ruhái a 19. században

Milián Orsolya (milianro@yahoo.com)

 • A 20. század eleji magyar költészet és a film: Babits Mihály, Harsányi Zsolt, Heltai Jenő és Juhász Gyula filmekphrasziszai

Sághy Miklós (saghy.miklos@gmail.com)

 • Kertész Imre Sorstalanság című műve és az ennek alapján készült Koltai Lajos-film
 •  Móricz Zsigmond Légy jó mindhalálig című regényének két filmadaptációja

Török Ervin (et51ma@yahoo.com)

 • Anekdota Mikszáthnál

Tóth Zoltán (tothzoltanjanos@gmail.com)

 • A kortárs nemzetközi filmforgalmazás trendjei
 • Platform-alapú szórakoztatás és a régi Hollywood

Nagy László (nagylaszlonak@gmail.com)

 • Digitális lelkek – avagy hogyan neveljük a Z és alfa generációt?

 

Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék

Fogarasi György (fogarasi@hung.u-szeged.hu)

 • Parabola-olvasás (A magvető és a talentumok)
 • Antik retorika és modern nyelvszemlélet
 • Sok van, mi szörnyű (Antik és modern Prométheusz-ábrázolások)
 • Változatok a szonettre (Petrarcától Babitsig)
 • Mit jelent nyomozni? (Poe)

Jászay Tamás (jaszaytamas@gmail.com)

 • Shakespeare állatkertje
 • Mítosz a szomszédból: Carol Ann Duffy angol költőnő szerepversei
 • Kelemen Zoltán (milarepakz@gmail.com)
 • F. Kafka: A per és/vagy Az átváltozás
 • J-L. Borges: novellák
 • J. R. R. Tolkien (Elbeszélés és fantasy)
 • A Sátán bálja elnyomott orosz írók megsegítésére (M. A. Bulgakov: A Mester és Margarita)
 • Szabadság és nevelés (D. Diderot: Az apáca, de Sade: Justine)

Kérchy Vera (kerchyv@yahoo.com)

 • (Pszicho)analitikus dráma (Ibsen és Freud)
 • Posztmodern dráma és színház (Tom Stoppard: Rosencrantz és Guildenstern halott)

Tóth Ákos (tothakosjanos@gmail.com)

 • A modern nagyváros mint irodalmi téma (Kóborlások Baudelaire-rel)
 • Költő a gépen (Spektákulum, panoráma, horizont – a Nem tudhatom…-ról, másként)
 • A szó nélküli vers (Tandori & Co. – Kísérletek a XX. századi magyar lírában)
 • Babitscsal a múzeumban (Adalékok a költői mű kultúraszemléletéhez)

Magyar Nyelvészeti Tanszék

Forgács Tamás (forgacs@hung.u-szeged.hu)

 • Hogyan lett az anyából banya? Szó és szólástörténeti érdekességek a magyar nyelv történetéből
 • Sherlockként a szavak erdejében – nyelvészeti nyomozás érdekes szavak és szólások nyomában
 • Unalmas-e a nyelvtudomány?

Németh Miklós (nicola@hung.u-szeged.hu)

 • A boszorkányság nyelvi emlékei
 • Hogyan beszélnek a szegediek a 21. század elején?

Schirm Anita (schirmanita@gmail.com)

 • A hétköznapi szövegek metaforái
 • A reklámok képi és nyelvi manipulációs stratégiái

Sejtes Györgyi (sejtes@hung.u-szeged.hu)

 • Szövegelünk? Szövegeljünk! Mitől szöveg a szöveg?
 • Bottom-up vagy Top-down a szövegértésben

Sinkovics Balázs (sinkov@hung.u-szeged.hu)

 • Az ö-zés és a szegediek a 21. században
 • Nyelvhasználat és identitás – Nyelv és identitás határon innen és túl

Finnugor Nyelvtudományi Tanszék

Kontakt: Szeverényi Sándor (szevers@hung.u-szeged.hu)

Oktatók: Bíró Bernadett, Szeverényi Sándor, Sipőcz Katalin, valamint anyanyelvi lektorok, egyetemi hallgatók, doktoranduszok

 • A magyar nyelv finnugor rokonsága. A finn nyelv és a finnek (finn anyanyelvi lektorral)
 • A magyar nyelv finnugor rokonsága. Az udmurt nyelv és az udmurtok (udmurt anyanyelvi lektorral)
 • A magyar nyelv finnugor rokonsága. A manysi nyelv és a manysik
 • Veszélyeztetett finnugor nyelvek
 • A finnugor rokonság a közgondolkodásban – a „mítoszoktól” a ponyvaregényekig
 • egyéb, a nyelvrokonsággal kapcsolatban felmerülő téma, előzetes megbeszélés szerint

Általános Nyelvészeti Tanszék

Ivaskó Lívia (ivasko@hung.u-szeged.hu)

 • Mi mindent tudunk, ha tudunk egy nyelvet?

Németh T. Enikő (nemethen@hung.u-szeged.hu)

 • Információközlés, kommunikáció, manipuláció

Németh T. Enikő (nemethen@hung.u-szeged.hu) és Szécsényi Tibor (szecsenyi@hung.u-szeged.hu)

 • A navahó indiánok nyomában: interaktív kódfejtés nyelvészeti módszerekkel

Szécsényi Tibor (szecsenyi@hung.u-szeged.hu)

 • A nyelvtudomány felhasználása a mesterségesintelligencia-fejlesztésekben