Rólunk

Küldetés

Fókusz és változatosság. E két kifejezéssel jellemezhetném intézetünket. Tevékenységünk fókuszában a magyar szak áll nyelvészeti és irodalmi tárgyaival, tanári és bölcsész változatával, de számos kisebb vagy kevésbé szokványos kutatási és képzési terület is jelen van az intézeti palettán.

Intézetünkben igen szerteágazó területek állnak a magyar szakos képzés holdudvarában: az ógörögtől és latintól a finnen vagy észten keresztül a török nyelvig és kultúráig, az irodalom- és nyelvtudomány elméleti és történeti dimenzióitól az alkalmazott tudományterületekig, a színház- és filmkultúrától a vizuális kultúra szélesebb kérdéskörein át a kultúratudomány változatos, tudományközi kérdéseket felvető világáig. Mindez az országban egyedülálló módon színessé és innovatívvá teszi képzési kínálatunkat is, akár alapképzésről, akár mesterképzésről, akár doktori képzésről vagy pedagógus-továbbképzésről van szó.

A lehetőség persze kötelez is bennünket: első sorban is arra, hogy hallgatóinknak az ismeretek átadása és a készségfejlesztés terén a legtöbbet nyújtsuk. Ebben segítenek eleven kapcsolataink a közoktatás meghatározó helyi intézményeivel (általános és középiskolákkal), a hagyományos és alternatív művészet különféle szerveződéseivel, vagy a társkarok tudományos műhelyeivel. Segítségünkre vannak emellett belföldi és nemzetközi kapcsolataink is, az egyre több ideérkező külföldi hallgató és tudós. Örömmel tölt el bennünket, hogy saját hallgatóink is mind nagyobb számban vesznek részt több hónapos külföldi részképzésen Erasmus-ösztöndíjjal, s hogy nemcsak a diákköri versenyeken, hanem a munkaerőpiacon (akár a versenyszférában) is komoly sikereket érnek el. Mindehhez közvetlen hangon, ideális oktató-hallgató aránnyal, kiscsoportos kurzusokkal és személyes odafigyeléssel próbálunk hozzájárulni.

Sikeres tanulást, eredményes kutatást minden hallgatónknak és tudományos partnerünknek!

Fogarasi György

intézetvezető, 2014-2018
Tanszékek