Rólunk

Küldetés

A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézete nyolc tanszékből áll: tartoznak ide többek közt magyar irodalommal és színháztudománnyal foglalkozók, altajisták és finnugristák, filmelméleti szakemberek és nyelvtörténészek. Itt gondozzuk a különféle magyar szakokat, a magyar BA-t és a magyar nyelv és irodalom MA-t, az osztatlan tanárképzés magyar szakjait. Számos specializációnk van, BA és MA szinten egyaránt: a kreatív írástól a nyelvtechnológiáig, a neolatintól az összehasonlító irodalom- és kultúratudományig. Számos területen kaphat mélyebb képzést az, aki minket választ. Igyekszünk folyamatosan megújítani képzési kínálatunkat, figyelve a hallgatói elvárásokra, miközben sosem felejtjük el a múltunkat. Büszkék vagyunk rá, hogy nálunk tanult mások mellett Radnóti Miklós, Baka István és Grecsó Krisztián, hogy itt tanított Sík Sándor, Vajda György Mihály és Mikola Tibor, hogy számos iskolában, kiadóban, egyetemen dolgoznak olyan kollégák, akik egykor a mi hallgatóink voltak. Óráinkon, amelyeket gyakran az egykori neves oktatókról elnevezett termekben tartunk, a tradíciók és az újítás egyensúlyára törekszünk. Egyre több hallgató érkezik hozzánk külföldről, hosszabb-rövidebb időre: nemcsak ők tanulnak tőlünk, mi is sokat kapunk attól, hogy megismerhetjük a kultúrájukat. Tudjuk a hallgatóink nevét és figyelünk rá, hogy kibontakoztathassák tehetségüket, akár tanárként, akár tudósként, akár a könyvkiadásban, színházaknál vagy a kreatív iparban kívánnak elhelyezkedni.

Az intézetet jelenleg a magyar irodalom kutatója vezeti: engedjék meg, hogy zárásképpen a saját területemet idézzem meg. Egy olyan jelenettel, amely nekem arról is szól, hogy sokfélék vagyunk, különböző kutatási témákkal, mégis egyformán kívánjuk a szakmánk szeretetét szeretnénk átadni, mindig az irodalom, a nyelv, a kultúra fontosságát és szépségét tartva szem előtt. Amikor Kosztolányi Dezső Osvát Ernőtől, a Nyugat legendás szerkesztőjétől búcsúzott, a következőt idézte fel: „Láttam őt azon az estén, mikor huszonöt éves működése alkalmából ünnepeltük, már szenvedő alakját s ezüst fejét, egy étteremben, körötte sok-sok íróval, patkó alakú asztal körül, amint beszél, poharát a sárga borral magasra emelve, de nem hivatalos nagyságokat köszöntve, csak ennyit mondva, a szófukar emberek egyszerűségével: »Éljen a magyar irodalom.«”

 

Szilágyi Zsófia

intézetvezető


 Tanszékek